Förtroendevalda

Föreningens verksamhetsår löper från 1 oktober till 30 september. Följande personer är förtroendevalda för 2022/2023.

Styrelsen

Ordförande

Maj Östberg Rundquist

Ledamöter

Ann-Sofie Weijsenburg, kassör
Niklas Ögren, sekreterare
Micke Leymann
Jari Juntonen

Övriga förtroendevalda

Revisorer

Eva Jerling
Stefan Nilsson

Revisorsuppleant

Muataz Nashor

Valberedning

Birgitta Leymann
Caroline Sparf

Sjukdomskommité

Niklas Ögren

Honungsbedömning

Styrelsen

Bigården

Åke Sperens
Horst Frank
Micke Leymann

Kontaktperson, Järva Folkets Park

Horst Frank