Annons

Föreningens verksamhetsår löper från 1 oktober till 30 september. Följande personer är förtroendevalda för 2019/2020.

Styrelsen

Ordförande

Maj Östberg

Ledamöter

Ann-Sofie Weijsenburg, kassör
Curt Sjögren, sekreterare
Micke Leymann
Åke Sperens

Övriga förtroendevalda

Revisorer

Eva Jerling
Stefan Nilsson

Revisorsuppleant

Peter Nordwall

Valberedning

Birgitta Leymann
Caroline Sparf

Sjukdomskommité

Curt Sjögren

Honungsbedömning

Styrelsen

Bigården

Åke Sperens
Horst Frank
Micke Leymann

Kontaktperson, Järva Folkets Park

Horst Frank