Föreningens verksamhetsår löper från 1 oktober till 30 september. Följande personer är förtroendevalda för 2017/2018.

Styrelsen

Ordförande

Maj Östberg

Ledamöter

Ann-Sofie Weijsenburg, kassör
Curt Sjögren, sekreterare
Micke Leymann
Åke Sperens

Övriga förtroendevalda

Revisorer

Jonas Dahlqvist
Lotta Tillström

Revisorsuppleant

Karl-Axel Johansson

Valberedning

Birgitta Leymann
Caroline Sparf

Sjukdomskommité

Curt Sjögren

Honungsbedömning

Styrelsen

Bigården

Åke Sperens
Horst Frank
Micke Leymann

Kontaktperson, Järva Folkets Park

Horst Frank