Föreningens verksamhetsår löper från 1 oktober till 30 september. Följande personer är förtroendevalda för 2016/2017.

Styrelsen

Ordförande

Horst Frank

Ledamöter

Ann-Sofie Weijsenburg, kassör
Maj Östberg, sekreterare
Micke Leyman
Susanne Hyytiänen
Stefan Nilsson
Lotta Fabricius Kristiansen

Övriga förtroendevalda

Revisorer

Jonas Dahlqvist
Lotta Tillström

Revisorsuppleant

Karl-Axel Johansson

Valberedning

Birgitta Leymann
Caroline Sparf

Sjukdomskommité

Lotta Fabricius Kristiansen
Horst Frank

Studieledare

Christina Bjurlöf
Horst Frank

Honungsbedömning

Styrelsen

Bigården

Christina Bjurlöf
Horst Frank
Micke Leyman

Kontaktperson, Järva Folkets Park

Horst Frank