Program

Träff på Eggeby/ Test Refraktormeter
Onsdag 10 Augusti 2022, 18:30 - 21:00

Är din refraktometer i trim inför slutskattningen?
Vi träffas på Eggeby för att kalibrera tillsammans!
Ta med dig din refraktometer så hjälps vi åt!
Den 10 augusti kl 18.30 i huvudbyggnaden.