Program

Månadsmöte på Eggeby
Onsdag 27 Februari 2019, 18:30 - 20:30

80-årsjubileet startar med att Curt Sjögren berättar om vad han hittat när han gått igenom högar av gamla handlingar från föreningen.