Program

Månadsmöte på Eggeby
Onsdag 30 Januari 2019, 18:00 - 20:00

Det som besökte bigårdar i Indien i höstas berättar om sin fantastiska resa med ord och bild.