Program

Träff på Eggeby. Årsmöte!
Onsdag 31 Oktober 2018, 18:00 - 20:00

Årsmöte med lottdragning, alla vinner.

Obs!! Årsmötet har fått ett nytt datum.