Program

Träff på Eggeby. OBS! Honungsbedömning
Onsdag 19 September 2018, 18:00 - 20:00

OBS! Honungsbedömningen är denna gång alltså tidigarelagd än förra året.