Program

Träff på Eggeby. Bihusesyn.
Onsdag 05 September 2018, 18:00 - 20:00

Bihusesyn, med Maj och Horst.
Den som vill delta i föreningens honungsprovning måste ha gått igenom Bihusesyn innan. Ta med dig Bitidningen, nr 4/2018, eller skriv ut Bihusesyn från Biodlarnas hemsida: biodlarna.se