Program

Träff på Eggeby. Kvalitet i honungshanteringen, Lotta Fabricius Kristiansen
Onsdag 30 Maj 2018, 18:00 - 20:00

Lotta berättar om honungshantering.