Program

Månadsmöte i Allaktivitetshuset, Sturegatan 10 Sundbyberg
Onsdag 25 Oktober 2017, 19:00 - 21:00

Honungsbedömning och provsmakning för alla. Tag med en burk av din honung för bedömning tillsammans med årsrapporten.