Annons

Som namnet säger hänför Carnica till det här biets ursprungsland Krain, ett alpområde sydost om Österrike. Biets utbredningsområde är emellertid mycket större, förhärskande i norra delen av Mellaneuropa och Baltikum samt större rasgrupper i Norge och Finland och mindre rasgrupper i Sverige. Även i Nord- och Sydamerika finns större Carnicagrupper.

De egenskaper som de svenska biodlarna uppskattar hos Carnicarasen är dess anpassade foderhushållning och den goda övervintringsförmågan. Den snabba vårutvecklingen kommer för alla som inte är vana vid Carnican som en överraskning och tolkas gärna som svärmbenägenhet. Den rasrena Carnican måste med hänsyn till dess egenartade populationsdynamik ges utrymme i god tid på våren och behandlas med svärmdämpande åtgärder. I gengäld inbringar den stora skördar.

Det är en idealisk ras för att bygga upp många samhällen på kort tid. Att Carnican dessutom är snäll och kakfast gör att det är lätt att hitta en framgångsrik driftsform även för Sverige med sina långa och lynniga vintrar och korta men intensiva vårar. Biet har få yngelsjukdomar och är relativt motståndskraftigt mot Varroans följdsjukdomar.

Helmut Preibsch